DEBATA nt przeciwdziałaniu przemocy…..

Na temat przemocy rozmawiałyśmy dzisiaj w budynku Powiatowej Komendy Policji w Koluszkach. Funkcjonariusze Policji zainicjowali dyskusję, do której włączyli się dyrektorzy koluszkowskich szkół, pedagodzy, dyrektorzy i pracownicy: MGOPS, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja”
i MY. Każdy z nas wyszedł z tego spotkania bogatszy o wiedzę, niezbędną dla dalszych działań.
My ze swojej strony mówiłyśmy o spotkaniach profilaktycznych, wsparcia, a przede wszystkim o stworzonym przez nas Punkcie Porad Wsparcia i Rozwoju przy ul. Budowlanych 4a oraz dyżurnym telefonie 534 321 456. Mamy nadzieję, że nasze działania doskonale wpiszą się w program Policji. Stworzona już lista instytucji pomocowych zostanie zaktualizowana i zamieszczona również na naszej stronie www.okiemkobiety.com już wkrótce. Namawiamy do skorzystania z PPWiR. Tymczasem przypominamy o pokazie samoobrony w SP1 27 czerwca 2022 prowadzonym przez funkcjonariusza Rafała Ściurtek, godz. 17.00, strój sportowy 😊
Dziękujemy za zaproszenie do debaty podkomisarz Marcie Marczak. Wspólnie można więcej❤💪💪💪