Projekty

             

 

KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA  KOBIET.

                                       KOLEJ NA RÓWNOŚĆ.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez stowarzyszenie Okiem Kobiety wraz z łódzką organizacją Kobiety.pl oraz norweską TERRAM PACIS

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2021 roku – 31 maja 2023 roku

Cele  Projektu

 • Projekt dotyczy działań interwencyjnych, rzeczniczych. Główne zadanie to stworzenie punktu pomocy, wsparcia i inspiracji prowadzonego przez kobiety dla kobiet w gminie Koluszki.
 • Zbierane dane pomogą przy kampanii społecznej, szkoleniach, spotkaniach z urzędem gminy.
 • Projekt wzmocni wspólnotę opartą na wspieraniu oraz ukaże realną sytuację i potrzeby kobiet w gminie.
 • Projekt dotyczy budowania społecznego zrozumienia równouprawnienia, wzmacniania grup pokrzywdzonych oraz zwiększenia efektywności pracy z osobami, których prawa nie są przestrzegane, celem jest budowanie współpracy w tym zakresie (przede wszystkim w lokalnie).

Rezultaty

 • Zaangażowanie społeczne
 • Promocja Praw Człowieka
 • Ochrona Praw Człowieka
 • Szkolenia
 • Kampanie społeczne
 • Działanie rzecznicze

Współpraca

W projekcie planowana jest współpraca z lokalnymi organizacjami, firmami, inicjatywami, sołectwami, koluszkowskimi urzędami, mediami. Organizatorzy są otwarci na propozycje współpracy, chętnie przyjrzą się potencjałom jakie drzemią w każdych relacjach

Ważne wydarzenia w kalendarzu projektu  2022 – 2023

Luty 2022

 • Otwarcie projektu online. Spotkania z mediami i lokalnymi władzami

Marzec 2022    

 • Działania online

Kwiecień 2022

 • Pierwsze z serii spotkań z inspirującymi kobietami

Maj 2022

 • Uroczysty Piknik

Czerwiec 2022

 • Otwarcie Punktu  Wsparcia i Rozwoju Kobiet w Koluszkach

Sierpień 2022

 • Wizyta studyjna w Norwegii Spotkania z org. Terram Pacis

Wrzesień  2022

 • Szkolenie dla koluszkowianek/ koluszkowian

Listopad 2022 – Marzec 2023

 • Kampanie społeczne : kalendarzowa i internetowa

Kwiecień 2023

 • Unconferencja Ewaluacja końcowa projektu

Maj 2023

 • Spotkanie Przyszłościowe

 

 

Prezentacja projektowa- Koluszki z kobietami i dla kobiet.