Inauguracja projektu – KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET

Czwartek 17 marca to dzień w którym uroczyście zainaugurowany został projekt “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość”. Projekt ten realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez stowarzyszenie Okiem Kobiety wraz z łódzką organizacją Kobiety.pl oraz norweską TERRAM PACIS. Należy podkreślić, że inicjatywa “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość” to odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej, pytania, potrzeby kobiet, a zaplanowane tam działania to efekt pracy prężnie działającego zespołu.

Wśród zaproszonych gości, na Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego zasiedli przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi, a także przewodniczący osiedli oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
Rangę wydarzenia podniosła obecność Burmistrza Koluszek Waldemara Chałat, który projekt “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość” objął honorowym patronatem . – Projekt ten traktuje o szeroko rozumianej równości społecznej zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wierzę, że realizacja tego projektu przyniesie wiele korzyści mieszkańcom naszej gminy. Projekt Koluszki z kobietami i dla kobiet. Kolej na równość uważam za otwarty – stwierdził Waldemar Chałat.

Podczas inauguracji projektu przedstawione zostały główne jego założenia, a także omówione zaplanowane akcje społeczne. Jedną z nich będzie kampania mająca na celu stworzenie Koluszkowskiego Kalendarza Równości – Powstanie kalendarz, który będzie podkreślał równość kobiet i mężczyzn. Nie chodzi jednak by dosłownie postawić znak równości, ale aby podkreślić najlepsze cechy kobiet oraz mężczyzn – opowiadała o przedsięwzięciu Katarzyna Hejduk – Mela, przedstawicielka stowarzyszenia Okiem Kobiety.

Kolejną inicjatywą jaka realizowana będzie w ramach projektu to kampania pn. Makatka. Akcję, swoim patronatem objęła znana w lokalnym środowisku z podobnego projektu Ewa Cieniak. – Hasła wyhaftowane na makatkach kojarzą się z ogniskiem domowym, rodziną, relacjami np. ,, Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi” . Makatki od lat pokazywały porządek w rodzinie, obrazowały relacje między mężczyzną, a kobietą. Teraz relacje te zmieniły się. Poprzez projekt chcemy odkryć nową wersję relacji męsko – damskich, zaakcentować je w nowej odsłonie, a zaprezentować właśnie w postaci makatki. Chciałybyśmy, aby powstały w ramach konkursu do którego zaprosimy Państwa a więc sołtysów, koła gospodyń wiejskich, rady osiedli – do udziału w projekcie, zachęcała asystentka koordynatora projektu, prezes stowarzyszenia kobiety.pl, Bogna Stawicka.

W ramach projektu planowane jest także utworzenie Punktu Porad Wsparcia i Rozwoju, początkowo w formie pomocowego numeru telefonu, a w dalszej perspektywie także stacjonarnego punktu wsparcia. – Poprzez Państwa udział w spotkaniu pragniemy dotrzeć do kobiet, które czasami nie mają odwagi powiedzieć o swoich problemach czy noszą się z zamiarem, aby dokonać ważnej zmiany w swoim życiu. Chcą wyrwać się z domu w którym jest przemoc lub po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. Poprzez kontakt z Państwem chcemy dowiedzieć się o problemach, które występują w mniejszych społecznościach, tak aby jeszcze skuteczniej planować działania w ramach projektu– zaapelowała do zebranych Katarzyna Hejduk – Mela, w imieniu stowarzyszenia Okiem Kobiety.

Podczas tego spotkania chciałybyśmy Państwa zachęcić, żebyście nas wsparli w tych działaniach. Jego realizacja będzie możliwa tylko przy Państwa aprobacie oraz zaangażowaniu w proponowane przez nas inicjatywy – podkreślała Mariola Garnys – Jaskóła, koordynatorka projektu, przewodnicząca stowarzyszenia Okiem Kobiety.

Projekt ten spotkał się z aprobatą zebranych przedstawicieli społeczności lokalnych, zainicjował rozmowy na temat szeroko rozumianego równouprawnienia
Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia oznacza, że czas przygotowawczy się zakończył i projekt “Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na równość” wkracza na właściwe tory i nabiera rozpędu.

O szczegółach kolejnych działań już wkrótce. Patronat medialny objął Tydzień w Koluszkach oraz ELW24.