Konferencja nt przemocy w Powiatowej Komendy Policji

Kolejna debata nt przemocy za nami. Dziękujemy przedstawicielom Powiatowej Komendy Policji w Koluszkach za zaproszenie oraz dostrzeżenie naszych działań.
W tym miesiącu nasza specjalistka w punkcie udziela porad z zakresu prawa pracy. 534321456