Oferta Stażu w organizacji pozarządowej Okiem Kobiety

Oferta Stażu w organizacji pozarządowej Okiem Kobiety
W OBSZARZE: Pracy projektem, animacji i promocji aktywności społecznych
Zapraszamy do składania aplikacji na odbycie nieodpłatnego stażu w organizacji pozarządowej.. Ogłoszenie skierowane jest do osób, które znają obsługę komputera, posługują się językiem angielskim w sposób komunikatywny
Przykładowe zadania
• wsparcie w organizacji wydarzeń, promocji, prac projektowych
• udział w spotkaniach zespołu
• pomoc w kontakcie z organizacjami partnerskimi,
research internetowy na potrzeby pracy projektowej/ monitoring mediów/ przygotowywanie baz danych
• przygotowanie materiałów na media społecznościowe oraz stronę internetową
• kreatywna praca nad projektami, strategie promocji wydarzeń i publikacji
• inne aktywności, zgodne z preferencjami stażysty/ stażystki
Co zapewniamy?
• satysfakcję z wykonywanej pracy wzbogacające doświadczenie i rozumienie złożonych zjawisk społecznych z perspektywy równości płci, sprawiedliwości społecznej
• nabycie umiejętności pracy projektem
uczestniczenie w ciekawych inicjatywach, wydarzeniach, w tym międzynarodowych
• możliwości rozwoju, pogłębiania wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji
• w miarę możliwości elastyczny tryb odbywania stażu (10 godz tygodniowo, w tym zdalnie)
• referencje/ poświadczenie z odbycia stażu
Jak się ubiegać?
Zapraszamy osoby zainteresowane do wysłania zgłoszenia z listem motywacyjnym na adres e-mail: okiemkobietykol@gmail.com do 24 kwietnia 2023
Termin rozpoczęcia praktyk: 01.05.2023 r. Czas trwania 3 miesiące.
Administrator danych : informujemy o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego, istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Administrator – Stowarzyszenie Okiem Kobiety