Spotkanie networkingowe

Miło nam poinformować, że zawiązała się sieć współpracy pomiędzy różnymi instytucjami gminnymi, powiatowymi, oświatowymi itp., którym na sercu leży dobro naszej lokalnej społeczności. Jest to pokłosie pierwszego spotkania networkingowego odbytego dnia 28 kwietnia w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego. Debatę nad założeniami projektu rozpoczął Gospodarz naszego miasta Burmistrz Koluszek- Waldemar Chałat. Wśród zaproszonych gości nie brakło z-cy Burmistrza p. Krystyny Lewandowskiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego- p. Sławomira Sokołowskiego. Do dyskusji chętnie włączyli się: Aleksandra Balcerak – dyrektor PPP, Agnieszka Szyk- przedstawicielka MGOPS, społeczny kurator sądowy, Anna Truszczyńska- prezes ZNP w Koluszkach, Marek Wojtczak- komendant Policji wraz z Anetą Kotynia -oficerem prasowym, Tomasz Zabrzewski- z-ca komendanta PSP, Joanna Jeżyna-dyrektor SP Długie, Aneta Mrówka- dyrektor SP Różyca, Jolanta Majka- dyrektor Przedszkola w Gałkowie Dużym. Maria Markowska-Kurc- radna Rady Miejskiej, Jerzy Pecyna- dyrektor SP nr1 w Koluszkach. Rozmowy przebiegały pod okiem prowadzącej- Marioli Garnys-Jaskóła oraz moderatorki- Bogny Stawickiej- byłej Pełnomocnik ds. równego traktowania Miasta Łodzi. Na koniec nie brakło małej uroczystości- Certyfikat Konsultantki Zmiany otrzymała Grażyna Rucińska. Gratulujemy koleżance. Więcej informacji o poruszanych podczas spotkania zagadnieniach ukaże się w lokalnej prasie- Tydzień w Koluszkach

Dość powiedzieć, że od maja ruszył mobilny Punkt Pomocy, Wsparcia i Rozwoju oraz pomocowy nr telefonu- 534 321 456- myślę, że łatwy do zapamiętania (dyżur telefoniczny- wtorek w godz. 12.00-16.00, czwartek w godz. 14.00-18.00).

Powoli otwieramy stronę internetowa, gdzie oprócz aktualnych informacji nt. projektu znajdzie się lista instytucji pomocowych dla rodzin zagrożonych przemocą i inne.

Z pozdrowieniami- Zespół Projektowy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez stowarzyszenie Okiem Kobiety wraz z łódzką organizacją Kobiety.pl oraz norweską Terram Pacis.

Nasz numer  534 321 456

 

ECHA PO SPOTKANIU – OCZAMI POLICJI