Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w ramach międzynarodowego projektu- Open School for Village Host

Dzisiaj Okiem Kobiety miało przyjemność skorzystać z zaproszenia Bogny Stawickiej Prezes stowarzyszenia KobieTy Łódź i uczestniczyć w spotkaniu fokusowym zorganizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w ramach międzynarodowego projektu- Open School for Village Host 👈👈👈
Po powitaniu i krótkim opisie naszej gminy przez p.Burmistrza Waldemara Chałata oraz przedstawieniu Projekt Lisowice przez p.Mateusza Karwowskiego- Dyrektora ds Inwestycji I Rozwoju Gospodarczego UM w Koluszkach mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dyskusji nt projektu, którego celem jest wsparcie aktywistów z regionów wiejskich poprzez wzmacnianie ich kompetencji, szkolenie, promowanie nowego modelu ekonomicznego, społecznego, innowacyjności, integracji i lokalnego dziedzictwa. Duże znaczenie mają tutaj odegrać właśnie Lisowice 😊
PATRNERZY BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE TO:
● Casa Netural, Włochy www.benetural.combz John Thackara (Specjalny
Doradca) Francja www.thackara.com
● MateraHub, Włochy www.materahub.com
● Elisava, Barcelona School of Design and Engineering (UVic-UCC), Hiszpania
● Holis, Węgry www.weareholis.org
● Centre for Socially Responsible Entrepreneurship, Serbia www.cdop.rs
● Kobiety Lodz, Polska
● Radosa Partneriba, Łotwa www.radosapartneriba.lv
Jak widać mieliśmy przyjemność dyskutować z przedstawicielami organizacji włoskich, francuskiej, hiszpańskiej, węgierskiej, łotewskiej, serbskiej i polskiej.
🇵🇱 🇮🇹 🇱🇻 🇷🇸 🇭🇺 🇪🇦 🇲🇫 🇵🇱
W dyskusji brali udział również przedstawiciele naszych rodzimych organizacji LGD Stowarzyszenie Mroga oraz historiakoluszek.pl.
Cieszę się, że miałam przyjemność uczestniczyć w tym wartościowym spotkaniu w tak znamienitym towarzystwie 😊😊😊😊 i w super atmosferze 😊
Strona internetowa projektu to: www.villagehosts.eu