Unconference projektu KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET.

KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. KOLEJ NA RÓWNOŚĆ. Unconference podsumowująca projekt‼️‼️
W czwartek 18 maja 2023r. wspólnie z p. Burmistrzem Waldemarem Chałatem dokonałyśmy podsumowania projektu. Mowiłyśmy o wszystkich naszych wydarzeniach, punkcie Punkt Pomocy Wsparcia i Rozwoju PPWiR Koluszki , telefonie pomocowym- 534 321 456, kampaniach społecznych, które przeprowadziłyśmy w jego trakcie. Oprócz sprawozdań, prezentacji, podziękowań, nie obyło się bez filmów podsumowujących, filmu z wizyty studyjnej w Oslo, jak również pracy warsztatowej, do której zaprosiłyśmy wszystkich gości. Tą część poprowadziły: Krystyna Stawicka- ze stowarzyszenia KobieTy Łódź oraz Anna Raczkowska- Stowarzyszenie WICI / WICI Association . Chciałyśmy uzyskać w ten sposób odpowiedź na pytania- co dalej? czy obrałyśmy dobrą drogę? jaki kierunek na przyszłość? Zebrane odpowiedzi ułożyły się w swoisty Manifest woli obecnych uczestników❤️
Na koniec nastąpiło podsumowanie kampanii Makatka- Równodzieło pod patronatem artystki Ewa Cieniak – dziękujemy za obecność🙂, rozdanie nagród oraz Torebkowy Zawrót Głowy czyli pokaz modowy toreb konkursowych. Jako modelki/ modele zaprezentowali się zebrani goście. Było bardzo energetycznie, spontanicznie, na luzie. I SUPER‼️
Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie- Staroście Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzejowi Opala, Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomirowi Sokołowskiemu, Burmistrzowi Koluszek Waldemarowi Chałatowi, Radnym Rady Miejskiej Koluszek, Komendantowi Komendy Powiatowej Policji- Cezarowi Kacprzak wraz z oficerem prasowym- Anetą Kotynia, Zastępcy Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach- Tomaszowi Zabrzewskiemu, dyrektorowi Centrum Aktywizacji Zawodowej- Lechoslawowi Świerczyńskiemu, przedstawicielce Nadleśnictwa Brzeziny, sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych, KGW, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządowych, zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym, przedstawicielom firm koluszkowskich, przedstawicielowi Mania Studio, wszystkim pozostałym gościom❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które pomagały nam w organizacji unconference- p. Sekretarz Gminy Koluszki Beata Kusiak Stanisławska , Restauracja KRIADA , Kwiaciarnia Agnieszki Ruta, pracownicy Urzędu Miejskiego, stowarzyszenie kobiety.lodz.pl, stowarzyszenie WICI.
Osobiście dziękuję wszystkim dziewczynom z Okiem Kobiety , które zaangażowały się w konferencję – Jolanta Majka, Joanna Jeżyna, Marlena Jasińska, Elżbieta Kwiecień, Paulina Wysokińska, Bogna Stawicka, Renata Owczarek, Maria Markowska- Kurc, Zuzanna Owczarek, Kaja Jaskóła, Anna Oraczyńska, Katarzyna Hejduk- Mela, Grażyna Sobieszek. Duża buźka😘😘😘
W trakcie realizacji projektu, oprócz wymienionych powyżej, uczestniczyli w wydarzeniach i wspierali nas: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, Klub Kobieca Strona Biznesu , Muzyczny moll – Centrum Inicjatyw Artystycznych , FAME DANCE Koluszki , Centrum Tańca i Ruchu STEP DANCE , Centrum KLUCZ , Księgarnia Skład Główny , Klub Senior+ w Koluszkach , Projekt Lisowice , Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy , Bodywork – Polinezyjski Masaż Pełen Dotyku, Viviamo Warszawa, Ilona Adamska , Katarzyna Kukielinska psycholog-terapeuta, mediator i negocjator rodzinny, Magia Dotyku, OSP Koluszki, Małgorzata Retwińska, Kawy Malowane, Malgorzata Krześlak- Ścibiorek, Arthur Lewinowicz , Bogumiła Karolina Banaś , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ZNP Oddział Koluszki, Dziennikarz Z Pasji, Anna Stryjewska Autor, Anna i Romuald Spychalscy , Tydzień w Koluszkach, ELW24.net – lokalny portal informacyjny .Bardzo dziękujemy🙂
PODSUMOWANIE